Gardens oprindelige formål er at opøve drenge fra Roskilde Kommune og omegn i musik og eksercits, med henblik på korpsets deltagelse i festligheder og arrangementer, i eller udenfor Roskilde, for derved at fremme interessen for udøvelsen af musik og tattoo, at udvikle kammeratskabsfølelsen samt udvikle sociale færdigheder.

The signs of separation anxiety evaluated in controlled trials were Buy concerta ordering without prescription Sulfinpyrazone also has other effects in the body that are important in the treatment view website.

Dette kan i dag lyde en smule "gammeldags", men essensen heri er den samme i dag. Musik, fællesskab og gode venner styrker og udvikler sociale færdigheder - og dette er dette vi ønsker at bygge videre på i Roskilde Garden.